top of page
  • Zdjęcie autoraMagdalena Storożenko-Polak

Warsztaty architektoniczne "Po pierwsze dostrzeganie!"

W ostatnich tygodniach mieliśmy niezwykłą przyjemność poprowadzić warsztaty architektoniczne z projektowania uniwersalnego, które przyciągnęły ponad 80 młodych uczestników.

To było prawdziwe święto kreatywności, empatii i odkrywania, jak ważne jest "po pierwsze dostrzeganie" w projektowaniu przestrzeni przyjaznych dla wszystkich.


W trakcie tych warsztatów, młodzież miała okazję nie tylko do projektowania, ale przede wszystkim do wykazania się ogromną wrażliwością. Dzieci podjęły temat dostrzegania potrzeb innych osób, ale także zwierząt, co niesamowicie nas zainspirowało. Rozmawialiśmy o tym, jak ważne jest, aby każdy członek społeczeństwa czuł się akceptowany i uwzględniony. To była prawdziwa lekcja empatii i zrozumienia.

W trakcie warsztatów, nasze małe projektantki i projektanci tworzyły modele miast, które uwzględniają różnorodność potrzeb wszystkich mieszkańców.

Te spotkania były nie tylko o architekturze, ale o tworzeniu społeczności, które dbają o każdego człowieka i zwierzę.


Chłopiec w białym kasku, w tle dzieci budujące modele architektoniczne

Nasze najmłodsze grupy dzieci w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ostrowach nad Okszą także wzięły udział w warsztatach, gdzie uczyły się o wartościach otwartości i inkluzji. To była szansa, aby już od najmłodszych lat zrozumieć, jakie jest znaczenie dostrzegania potrzeb innych i budowania społeczeństwa, które jest bardziej przyjazne i zrozumiałe.

cztery dziewczynki przy stole uśmiechające się do obiektywu - widok z góry

Sześciu chłopców i prowadząca warsztaty uśmiechający się do obiektywu podczas budowania modeli - widok z góry
Dlaczego Architektura i Projektowanie Uniwersalne?

Decydując się na te warsztaty, chciałyśmy zaszczepić w dzieciach miłość do kreatywnego myślenia i projektowania, a także zrozumienie, jak ważne jest projektowanie przestrzeni dostępnych i funkcjonalnych dla wszystkich. Architektura nie jest tylko o budynkach; to również tworzenie miejsc, które spełniają różne potrzeby i są dostępne dla różnych osób, niezależnie od ich umiejętności.

Dziewczynka na wózku próbująca otworzyć drzwi i wjechać do klasy

Rozwijanie Wyobraźni

Na początek, dostarczyliśmy dzieciom mnóstwo różnorodnych materiałów do tworzenia. Były to szyszki, plastelina, patyczki, kolorowe papiery , a nawet materiały recyklingowe. Daliśmy im wolną rękę, aby wyrażały swoje pomysły i wizje w sposób, który ich inspiruje.

Trójka chłopców pozujących do zdjęcia przy swoim modelu domku dla zwierząt

Projektowanie Uniwersalne

Jednym z kluczowych punktów warsztatów była nauka o projektowaniu uniwersalnym. Dzieci zrozumiały, że projektowanie nie polega tylko na estetyce, ale także na tworzeniu przestrzeni, które są dostępne i funkcjonalne dla wszystkich. To było dla nich ważne przesłanie.

Trzy dziewczynki próbujące rozmawiać w słuchawkach wygłuszających

Współpraca i Wymiana Pomysłów

Podczas warsztatów dzieci miały okazję do współpracy i wymiany pomysłów. Dzielili się swoimi projektami, uczyli się od siebie nawzajem i rozwijali swoje umiejętności w pracy zespołowej.

Grupa dzieci przytulająca prowadzącą warsztaty

Logo PSE i napis Partner Fundacji Meeting od Design Students Silesia

Projekt warsztatów na temat projektowania uniwersalnego i dostępności Fundacji Meeting od Design Students - Places Foundation został nagrodzony w programie PSE „Wzmocnij Swoje Otoczenie”

„Wzmocnij Swoje Otoczenie” to program grantowy skierowany do mieszkańców terenów, na których Polskie Sieci Elektroenergetyczne prowadzą inwestycje lub eksploatują istniejącą infrastrukturę. Celem programu jest wsparcie projektów związanych z rozwojem lokalnej infrastruktury społecznej, aktywizacją życia społecznego i kulturalnego oraz finansowa pomoc w ich wdrożeniu.

Jego idea jest zbliżona do znanego i sprawdzonego rozwiązania, jakim jest budżet partycypacyjny, dzięki któremu mieszkańcy mogą aktywnie zmieniać swoją okolicę.

W pięciu edycjach programu, PSE przyznały już ponad 800 grantów o łącznej wartości 16 mln złotych. Szczegółowe informacje o programie i jego organizatorze dostępne są na stronach internetowych https://www.wzmocnijotoczenie.pl, https://www.energetycznykompas.pl


Comentarios


bottom of page